1. אירוסי רבקה וגאולת רות

. 1 אירוסי רבקה וגאולת רות א . סיפור אירוסי רבקה ( בר' כ"ד . ( על זמן חיבורו המאוחר של פרק זה מלמדת קודם כול לשונו , שיש בה לא מעט מאפיינים של העברית המקראית המאוחרת ושל לשון חכמים . להלן נביא בקצרה כמה דוגמאות , בראש ובראשונה מאוצר המילים . • 'ה' אלהי השמים' ( פס' : ( 7 , 3 עז' א' = 2 דה"ב ל"ו ; 23 נחמ' א' ; 5 , 4 ב' ; 20 , 4 ובארמית : דנ' ב' ; 44 , 37 , 19 , 18 עד ה' ; 12 , 11 ו' ; 10 , 9 ד . 23 , 21 , 12 ' יהו אלהא שמיא' הוא הכינוי לה' בכתבי יב . • 'מגדנת' ( פס' : ( 53 עד א' ; 6 דה"ב כ"א ; 3 ל"ב . 23 • 'ויברך את הגמלים' ( פס' : ( 11 הפועל נגזר מן ברך - דה"ב ו' 13 , תה' צ"ה . 6 והשוו 'להבריך' כמונח חקלאי בלשון חכמים . 1 עיינו מש"כ 'סיפור אירוסי רבקה ( בראשית כד , ' ( אשל באר שבע א' ( תשל"י ; 67-42 , ( וביתר קיצור , אך גם בהשלמות חשובות : hebraeische Bibel usw . Fs . fuerR . Rendlorff , Neukirchen-Vluyn 1990 , 27-39 A Rote , 'An Enquiry into the Betrothal of Rebekah ' , Die  אל הספר
כרמל