דמוקרטיה פנימית

דמוקרטיה פנימית ארגון , מטבע ברייתו , אינו נוטה לדמוקרטיה . ההיררכיה של המנהיגות , המבנה המוסדי הנוקשה והצורך להקצות משאבים על פי סדר עדיפויות שאינו עונה על השאיפות של כל החברים מרחיקים ארגונים מהמודל הדמוקרטי . בייחוד קשה לשמור על עקרונות הדמוקרטיה בארגונים שחבריהם פעילים ונחרצים , שכן פוטנציאל ההשפעה של החברים מן השורה יהיה קטן מציפיותיהם . רדיקליות יוצרת הקצנה גם בתוך הארגון , ולא רק בחברה שהוא פועל בה . כמה דוגמאות לקושי לקיים דמוקרטיה תוך ארגונית עולים מביטאונים של החברה האזרחית . במנהיגות כריזמטית יש ברכה . מי שניחן בכריזמה יכול לגייס משאבים וחברים ולקדם את מטרות הארגון . ועם זאת , מנהיגים בעלי השראה והשפעה אינם תמיד נוחים לחברים מן השורה . כך התבטא אחד החברים : כל הפגישות מתבזבזות על ויכוחים עם י . ' נכון שהוא יזם את המפגשים והיה הראשון שהציע מטרות , אך בינתיים הצטרפו אנשים חדשים וצריך לגבש מצע משותף ... הוא מתנפל וצועק  אל הספר
כרמל