לוח ‭:11‬ אי נכונות לשיתוף פעולה על פי גורמים וותק (באחוזים)