לוח ‭:10‬ דפוסים של שיתוף פעולה על פי מטרות וותק (באחוזים)