לוח ‭:9‬ הרכב ארגוני החברה האזרחית על פי מאפיינים דמוגרפיים וותק (באחוזים)