לכידות ושותפות

דומים : 62 אחוז מהנשאלים היו מוכנים להעניק זכות בחירה לכנסת גם לבני קבוצות לא אהודות , ואחוז נמוך מזה ( 52 ) הסכימו שיש להם זכות להיבחר לכנסת . הממצאים האלה מצביעים מצד אחד על תרומתה של החברה האזרחית לקידום הסובלנות , ומן הצד האחר מראים בבהירות את חוסר הסובלנות השורר בחברה שאיננה אזרחית . לכידות ושותפות האם החברה האזרחית ממלאת את תפקידה , מנמיכה את המחיצות בין האזרחים וטווה קורים שמתחברים לרשת חברתית ? ישראל ידועה כחברה שסועה ומפולגת . הצלחת המפעל הציוני - קיבוצם של יהודים מפזורות רבות במדינת ישראל - יצרה חברה מפולגת מאוד . הדעה הרווחת היא שכור ההיתוך לא פעל יפה והיסודות השונים נטמעו רק חלקית . יתר על כן , העובדה שכמעט כל אזרח חמישי בישראל אינו יהודי מערערת את הבסיס המשותף . למרות השסעים האלה , ואולי בגללם , החברה בישראל כמהה לאחדות . סקרי דעת קהל מצביעים בעקביות על חשיבותה . שלום וביטחון אמנם חשובים יותר בסדר העדיפות הלאומי , אבל "האחדות" זוכה תמיד לתמיכה גבוהה . נאום ראש הממשלה בפתיחת מושב הכנסת ה 15 הוא רק דוגמה אחת לכמיהה הזאת : ... עצם האחדות הלאומית , בה טמון כוח עצום . יש בה הכ...  אל הספר
כרמל