לוח ‭-.5‬ פעילות בארגונים ציבוריים על פי גיל (אחוזים מבין השייכים)