פעילות בארגונים

פעילות בארגונים כאמור לעיל , השתייכות לארגון ציבורי עשויה להיות פסיבית וחסרת משמעות . באיזו מידה אותם "שייכים" עושים משהו "אזרחי" חוץ מלהחזיק כרטיס חבר , לשלם מסים ולהרגיש שייכות . כדי לבחון סוגיה זו הוצגו לנשאלים ( רק ל"שייכים ( " ארבע שאלות . באיזו מידה הם השתתפו בחמש השנים שקדמו למחקר בבחירות פנימיות , בהפגנות , באסיפות ובפעילות התנדבותית במסגרת הארגון . הנתונים ( שמוצגים בלוח ( 5 מעידים שרק כשליש מקרב ה"שייכים" השתתפו בפעילות כלשהי . כמו כן נעשתה השוואה בין שתי קבוצות גיל - עד בני , 39 ובני 40 ומעלה - כדי לבדוק מגמות עתידיות אפשריות . הממצאים מלמדים שבממוצע רק שליש מן השייכים היו מעורבים בפעילות כלשהי בארגון שיש להם זיקה אליו . נתון זה מראה שההשייכות לארגון אכן עשויה להיות רדומה ולא משמעותית בחיי הפרט . רק 38 אחוז מהשייכים ידעו לנקוב בשמו של ארגון "שהוא חשוב להם ביותר . " כשליש מאלה בחרו בארגון כלכלי מקצועי , ואחוז נמוך קצת יותר בארגון מתנדבים . התנועות החברתיות קיבלו ציון נמוך בסולם החשיבות . הנתונים מעידים גם על סדרי העדיפויות של המשתתפים בפעילות חברה אזרחית . הפעילות הנפוצה ביות...  אל הספר
כרמל