לוח ‭:4‬ השתייכות לארגון ציבורי על פי סוג הארגון (באחוזים,כולל השתייכות לכמה סוגים)