פרק שביעי: השתתפות אזרחית

פרק שביעי : השתתפות אזרחית חברה אזרחית שואבת מהאזרחים אנרגיה שהם מוכנים להקצות לפעילות ציבורית . השתתפות אזרחית מוציאה את האדם מד' אמותיו ומעודדת אותו להתייחס לזולתו . כאמור לעיל , דרושה מידה מסוימת של ארגון כדי להמיר את האנרגיה האישית לתועלת ציבורית . ראוי לציין שהחברה האזרחית איננה רק כלי קיבול שקולט אנרגיה , היא גם מייצרת אנרגיה . פעילות במסגרת החברה האזרחית אמורה לעודד תכונות חברתיות חיוביות כגון הדדיות וסובלנות . בזכותה החברה לא רק אזרחית , אלא גם "הגונה" , ( Margaiit , 1996 ) כלומר מוסדותיה מכבדים את האזרחים ומונעים מהם ביזוי ובושה , וחבריה מתנהגים זה לזה כבני אדם שווי זכויות . מכאן משתמע שהחברה האזרחית אמורה גם לגשר על פערים חברתיים ולמנוע קיטוב . האם החברה האזרחית בישראל אכן ממלאת את תפקידיה אלה ? את זה נבדוק בפרקים הבאים . כזכור , אפשר להבחין בין השתתפות "מונעת מלמעלה , " שמקורה בגיוס מטעם השלטון , ובין השתתפות "מונעת מלמטה , " שמקורה בארגוני אזרחים . את כיוון ההשתתפות אפשר לקבוע על פי כמה אמות המידה . מידת הפיקוח של המדינה על החברה האזרחית ותרומתה הכספית לקיומה הן אמות מידה ח...  אל הספר
כרמל