לוח ‭:2‬ קשרים בין ארגוני חברה אזרחית למפלגות פוליטיות (באחוזים)