הזיקה למפלגות פוליטיות

ונהליה . גופים ירוקים , התנועה לאיכות השלטון , ארגוני נשים , ארגונים שמקדמים זכויות אזרח בכלל וזכויות מיעוטים ועובדים זרים בפרט וארגונים שמייצגים מחאה חברתית זכו להצלחה ניכרת . יקצר המצע מלפרט את הדוגמאות של היעתרות בג"ץ לפניית התנועות . כמעט שליש מן הארגונים שענו על הסקר 29 ) אחוז ) פנו לבג"ץ . ניתוח על פי ותק מעיד על עלייה ניכרת במספר הפניות לערכאות מכרבע מהארגונים הוותיקים ל 42 אחוז מן הארגונים החדשים . " המשפטיזציה של הפוליטיקה הישראלית , " כפי שכונה התהליך , סייעה לארגוני חברה אזרחית לפעול מול השלטון בסיוע אחד המרכיבים החשובים שלו . יש שרואים בעין רעה את מעורבותם הגדלה של השופטים , שלא הציבור בוחר אותם , בחיי החברה והמדינה . החברה האזרחית מתברכת בתהליך הזה , והוא מקנה לה גישה ישירה ואף יעילה למוקד ההחלטות . עיון מסכם בסוגיית ההצלחה של החברה האזרחית מעלה תמונה מורכבת . רוב גדול מתוך הארגונים אמנם סבורים שהממשלה נענית לבקשותיהם . אלא שההיענות אינה נובעת מאכפתיות ( הרוב סבורים שהיא אדישה , ( אלא מסיבות שלא פורטו . במדינת ישראל , לדעת פעילי הארגונים , אפשר להשפיע גם שלא באמצעות הקלפי...  אל הספר
כרמל