לוח ‭:1‬ פגישות מנהיגי ארגונים ציבוריים עם נציגי השלטון על פי ותק (באחוזים)