ערוצי הגישה

למפלגות פוליטיות , שהן בכלל הממסד , עשויה ליטול את העוקץ מקריאת התיגר . ערוצי הגישה מחקרים קודמים מצאו שאף שהשלטון בישראל נוטה להסתגר , לאזרחים , כפרטים , היתה נגישות גבוהה לנציגיו , משום שעמדו לרשותם הרבה הזדמנויות להידבר עם מקבלי ההחלטות . נגישות של קבוצה , לעומת זאת , היתה מוגבלת למדי , וקבוצות עצמאיות נתקלו במחסומים כבדים ובסובלנות מועטה כשניסו להציג תביעות שלא בערוצים הממוסדים . הנגישות הקבוצתית היתה חסומה , אמנם לא להלכה אבל למעשה , משום שמוסדות רבי עוצמה צמצמו את חופש הבחירה ואילצו את הקבוצות להצטרף אליהם כדי לקדם את האינטרסים שלהן ( גל נור . ( 1985 , בתקופת היישוב קבעו המפלגות את גבולות פעילותה של החברה האזרחית , וגם לאחר קום המדינה נגישות היתה בדרך כלל פועל יוצא של השתייכות , וזו דרשה סינוף לרשת הממוסדת . מספרם הגדול וגיוונם של הארגונים שהשתתפו בסקר החברה האזרחית מאפשרים לעדכן את התיאור הזה . פגישה עם נציגי הרשויות היתה הקריטריון לנגישות . אמנם יש דרכים רבות להצגת תביעות , כגון שליחת מכתב , שיחת טלפון ושליחת דוא"ל , אבל פגישה מייצגת את הצורה העליונה של הנגישות . פגישה פנים אל ...  אל הספר
כרמל