פרק חמישי: תוכן התביעות - האומנם קריאת תיגר?

פרק חמישי : תוכן התביעות - האומנם קריאת תיגר ? האם התביעות שמציגה החברה האזרחית והפעולות הנלוות אליה קוראות תיגר על המשטר ועל ערכיו או שיש איזון בין התביעות לתמיכה , איזון שדרוש לקיומה של דמוקרטיה ? איזון כזה מחייב הצגת תביעות שלא מקעקעות את יסודות המדינה ולא מאיימות על העקרונות שמעצבים את צביונה . מדינת ישראל מתמודדת עם שלוש בעיות חמורות שנוגעות לשורשי קיומה r יהדותה של המדינה , חלוקת הנכסים בין מרכיביה וגבולותיה העתידיים . כיצד מתמודדת החברה האזרחית עם הבעיות האלה ? האם היא קוראת תיגר ומציגה תביעות קיצוניות שהיענות להן תפגע בעצם קיומה של המדינה ? לא כל אופוזיציה , אי הסכמה עם מדיניות , חסימת כביש ואפילו שרפת צמיגים בחצר מפעל תעשייתי הן קריאת תיגר . יש הרואים באלימות סימן היכר לקריאת תיגר , אבל תפיסה זו אינה מדויקת . בשנותיה המעצבות של מדינת ישראל התרחשו כמה אירועים אלימים , ובכללם רצח ישראל קסטנר . ספק אם היתה ברצח קריאת תיגר על השלטון . חוקר ההפגנות בישראל שמואל ליהמן וילציג קבע שהמחאה בארץ אינה אלימה בדרך כלל , אבל אין בקביעתו זו כדי לבטל את האפשרות שיש קריאת תיגר על המדינה , על סמ...  אל הספר
כרמל