ההיבט התקציבי

להיבחר אנשים שדעותיהם עולות בקנה אחד עם דעותיהם של מי שבחרו בהם . הדים לחשש זה נשמעו גם בדיון בפיקוח ואכיפה של חוק העמותות שהתקיים בוועדת הפנים של הכנסת . אמר ח"כ אבשלום רילן : "האינסטנציה של רשם העמותות , לצערי , היא לא מקצועית נטו . יש גם שיקולים זרים מדי פעם . " את הדברים אמר אמנם חבר כנסת מן האופוזיציה ורשם העמותות הכחיש אותם באותו דיון עצמו , אבל החשש קיים . ההיבט התקציבי האוטונומיה של החברה האזרחית נמדדת גם על פי מקורות התקציב של ארגוניה . הארגונים האלה מצויים בין הפטיש לסדן . מצד אחד , אין הבור מתמלא מחולייתו , ולארגונים , בעיקר אלה שמייצגים קבוצות חלשות או מעלים על סדר היום בעיות שטרם זכו לתמיכה ציבורית רחבה , קשה לגייס את הכסף הדרוש לפעולתם . הקופה ריקה ויש חשש לחידלון . ארגונים ציבוריים תובעים סיוע מהמדינה ומלינים כאשר זו קופצת את ידה ולא נותנת להם את התמיכה המבוקשת . ומן הצד האחר , כמו שאמר אחד הפעילים " , קשה לנשוך את היד שמאכילה אותך . " תלות גבוהה מדי במשאבי המדינה , במשרד הבריאות או במשרד הרווחה , לדוגמה , עלולה לפגוע באוטונומיה של הארגון ולהגביר את חדירתה של הרשות לחברה...  אל הספר
כרמל