האומנם פוליטיקה חדשה בישראל?

האומנם פוליטיקה חדשה בישראל ? התמורות שעברה ישראל משנותיה המעצבות ועד העידן החדש הן מפליגות . סקירה קצרה של השינויים בכלכלה , בחברה , באידאולוגיה ובפוליטיקה מלמדת על היקף התופעה . ראשית , ישראל הפכה ממדינת צנע למדינת שפע . בשנת , 1960 בעיצומה של התקופה המעצבת , כל אזרח חמישי התגורר בצפיפות של יותר משלוש נפשות בחדר , לפחות ממחצית האוכלוסייה היה מקרר חשמלי , כל אזרח שלישי עסק במקצוע של צווארון כחול - בבנייה , בחרושת או בחקלאות - ורק לאחד מתוך עשרה היתה השכלה אקדמית של יותר מ 13 שנות לימוד . בשנת 1967 רק ל 13 . 3 אחוז מתושבי המדינה היתה מכונית פרטית . המשק הישראלי היה סגור במידה רבה . בשנים 1960-1955 ממוצע מרכיב היצוא בסך התוצר הלאומי היה רק 11 אחוז . גם החשיפה לתקשורת היתה דלה . טלוויזיה לא היתה בנמצא , ומי שרצה להאזין לשידורי הרדיו נאלץ לבחור בין קול ישראל לגלי צה"ל , שתי תחנות ששידרו מסרים לאומיים . העם ציית ל"צו הגיוס , " שהיה כולל וטוטלי . המיתון הגדול ( 1966-1965 ) אמנם עורר אי שקט חברתי שבא לידי ביטוי גם בהפגנות על עניינים כלכליים , אבל חוץ מאירועי ואדי סאליב , שביטאו את עומק התס...  אל הספר
כרמל