חברה אזרחית וארגונים וולונטריים

חברה אזרחית וארגונים וולונטריים בחינת תרומתה של החברה האזרחית לדמוקרטיה מחייבת להסתכל פנימה לתוך יחידותיה . התכונות הקובעות את הזיקה לדמוקרטיה הן מידת הדמוקרטיה הפנימית ודרגת המיסוד . ארגוני חברה אזרחית הם בבואה של החברה שהם פועלים בה . מי שנוחת בלילה גשום במדינה x ומעוניין לבדוק איך מתחלק בה הכוח הפוליטי מומלץ לו לסור למחרת בבוקר למשרדיהן של כמה קבוצות ולתהות על קנקנן . אם המדינה ליברלית ימצא דפוס דומה גם בארגונים וולונטריים בשל זליגת מאפיינים מהמדינה לארגוניה , ולהפך . בארצות הברית , לדוגמה , ארגונים דתיים נעשו סובלניים יותר למיעוטים ולנשים אחרי שהמדינה אימצה כללים ליברליים . ( Kymiicka , 2002 ) ברפובליקת ויימאר , לעומת זאת , האיץ המבנה האוטוריטרי של האיגודים הוולונטריים את קריסתה של הדמוקרטיה . ( Eckstein , 1961 ) הדעת נותנת אפוא שכדי שחברה אזרחית תתרום לדמוקרטיה יחידותיה צריכות להיות דמוקרטיות אף הן . משמעות הדמוקרטיה הפנימית היא בחירות עתיות במועדן , מנהיגות קשובה ונענית לצורכי החברים , תקשורת רצופה ויעילה בין הארגון ובין חבריו , וחברים מתעניינים ופעילים . בפני הדגם האידילי הזה עו...  אל הספר
כרמל