חברה אזרחית וציבור

קבוצות אחרות , כגון ההומוסקסואלים והלסביות , היו צריכות להיאבק על הכרה חוקית . חברה אזרחית וציבור זיקת החברה האזרחית לציבור נבחנת על פי תרומתה לקידום ההדדיות " . הדדיות" היא מילה טעונה . במובנה האזרחי יש לה שני מרכיבים . סובלנות , שעיקרה קבלת האחר למרות שונותו , ונכונות לשתף פעולה . הסובלנות והשותפות מתבססות על תכונה מובהקת של משטר דמוקרטי : אמון בזולת . לפרט ולמאווייו אמנם יש מקום חשוב בחברה אזרחית דמוקרטית , אבל אינדיבידואליזם קיצוני , שבו אדם מכוון את מבטו אל עצמו בלבד , אינו עולה בקנה אחד עם אזרחות . על הסתירה שבין הפרטיות לחברתיות אפשר לגשר באמצעות הון חברתי . הון חברתי הוא מושג מפתח בהבנת הקשרים הבין אישיים בחברה אזרחית . כשאיש או אישה משתתפים בפעילות של חברה אזרחית הם לומדים להכיר איש את רעהו , להקשיב זה לזה , להסכים על דרכי פעולה ולפעול בצוותא . דיירי בית שהיו מסוכסכים זה עם זה עשויים לצבור הון חברתי בזכות פעילות מאורגנת של הוועד למניעת מפגע בשכונתם . הון חברתי הוא תוצר של שיתוף פעולה , והוא גם יוצר שיתוף פעולה משום שהוא מקור לאמון בזולת . ההון החברתי מפיק פירות של אמפתיה , של ...  אל הספר
כרמל