חברה אזרחית ומדינה

לעמוד בהן ? ומה הזיקה שבין החברה לאזרחים ? באיזו מידה משפיעים ארגוני החברה האזרחית על חייהם , אורחותיהם והתנהגותם של האזרחים ? האם חברי החברה להגנת הטבע מסתפקים במחאה עונתית על פגיעה בסביבה או שהשתתפותם בחיים האזרחיים גולשת גם לתחומים אחרים של חייהם ? האם החברה האזרחית מלמדת אותם לקבל את זולתם , להכיר בשונות , לשתף פעולה עם עמיתיהם או , לחלופין , האם היא יוצרת קיטוב ומתח ? חברה אזרחית ומדינה שני מבחנים יכולים ללמד על זיקת החברה למדינה : מידת האוטונומיה של החברה האזרחית ותוכני תביעותיה . לאוטונומיה של החברה האזרחית יש שתי משמעויות . כשהחברה אינה עצמאית , כשהיא תלויה במדינה ומוסדותיה , היא לא קיימת . כשהמדינה בולעת את החברה , על ידי הצבת מנהיגים , עיצוב אסטרטגיה , פיקוח הדוק  אל הספר
כרמל