חברה אזרחית ודמוקרטיה

חברה אזרחית ודמוקרטיה אלכסיס דה טוקוויל , הסנגור הגדול של החברה האזרחית , ראה באיגודים הוולונטריים את המסד לדמוקרטיה . על פי משנתו , חברות באיגודים וולונטריים חיונית לפיתוח דפוסי התנהגות ועמדות דמוקרטיות ובכללן "ציות לחוק , רצון לעבוד , שליטה עצמית חיונית למניעת אלימות וביטויים של אי כבוד ובמקומם נטיות כמו סובלנות , הרגלי שיתוף פעולה , ואם לא תכונות אזרחיות מלאות , לפחות דאגה מסוימת לרווחת הכלל . " איגודים ציבוריים נתפסו אפוא כ"בתי ספר לדמוקרטיה" שתלמידיהם קונים להם מיומנויות וביטחון עצמי שיאפשרו להם לפעול בזירה הציבורית , לשים רסן לשלטון ולהיות לפה לאזרחים . דמוקרטיה , לצורך הדיון הזה , היא מכלול של נורמות והתנהגויות . הנורמות מבטאות שוויון בפני החוק שמלווה בסובלנות ובכבוד לזולת . ההתנהגויות מיוסדות על חירות ( במסגרת החוק ) ועל צדק שמשמעותו העדר אפליה והדרה . התרומה של החברה האזרחית לדמוקרטיה נבחנת בשלושה תחומים : הזיקה של החברה למדינה , הזיקה של החברה לאזרחים , והחברה עצמה . או מימון פעולות , היא מחסלת את עצם הווייתה . במדינות הקומוניסטיות היתה חברה אזרחית מטעם . ארגוני החקלאים ( הקו...  אל הספר
כרמל