חברה אזרחית, מדינה ויחיד

בחברה האזרחית נכללות שתי קטגוריות נוספות שאינן כלולות בהגדרה שלעיל . האחת , קבוצות פרטיות שעוסקות בבידור או בתרבות . מועדוני קריאה , קבוצת שחקני ברידג' או טיילי סוף שבוע הם דוגמאות לכך . ליחידות האלה אין עניין לא במדיניות ציבורית ולא בדרך ניהול המדינה . שייכותן לחברה האזרחית שנויה במחלוקת . השנייה היא קבוצות שמכונות "לא מאוגדות" Almond and Powell , ) . ( 1984 לקבוצות האלה אין מסגרת ארגונית , אבל לחבריהן יש תודעה משותפת או אינטרס משותף . הם פועלים בצוותא לקדם עניין אף שאינם בהכרח נושאים כרטיס חבר של אגודה או ארגון ציבורי . דוגמה טובה היא חברי קהילת העסקים , שבלי קשר לחברותם באיגוד כלכלי כלשהו מנסים להשפיע על השלטון . במיון המוצע בחיבור זה יש לראות אפוא נקודת מוצא לניתוח תאורטי , ולא הצגה מדויקת ונקייה של המציאות , שהיא מורכבת , מפותלת ורבת גוונים . חברה אזרחית , מדינה ויחיד חברה אזרחית , מעצם הגדרתה , מצויה בתווך בין המדינה ליחיד . היא קשורה למדינה מעצם תפיסת האזרחות . אין צורך לקיים מגעים עם השלטון או להציג תביעות מוגדרות כדי להיות אזרח . גם למועדון הצפרים וגם לקבוצה של שחקני כדורעף יש...  אל הספר
כרמל