מהי חברה אזרחית?

מהי חברה אזרחית ? שני מרכיבים ברורים לחברה האזרחית : חברה ואזרחות . חברה איננה קובץ מקרי של אנשים שבעל כורחם מצויים במקום אחד , אבל גם איננה ישות מטפיזית מעורפלת . היא איננה קבוצת אנשים שמוצאים מחסה מפני הגשם בפתחה של חנות או עומדים בתור לכספר בבנק , אלא קובץ של אנשים שיש ביניהם יחסי גומלין המשכיים המבוססים ( פחות או יותר ) על בחירה חופשית . ישראל כבר אינה מדינה קטנה שכל אדם בה מכיר את רעהו , אבל למילה חברה עדיין יש בה משמעות מיוחדת . מי ששירתו יחד בצבא , מי שהכירו באוניברסיטה או מי שגדלו באותה שכונה הם חברה . המונח חברה מחייב יחסי גומלין כלשהם , ובעיקר הרגשת שייכות וזהות . אני מזדהה משמע אני שייך ; אני שייך משמע אני חלק מחברה , ותהא זו שכונה , מעגל חברים , קהילה או קבוצת חובבי טבע שצופים בציפורים . אפשר להגדיר חברה כאוכלוסייה בעלת הזהות הקולקטיבית המשותפת הרחבה ביותר המצויה בתוך טריטוריה מוגדרת ( קימרלינג . ( 1993 , זהות זו עשויה להיות לאומית , מאופיינת בתרבות ובמורשת משותפות או בהרגשה של שייכות שאינה מותנית בלאום . המכנה המשותף הנמוך ביותר של החברה הוא הסטטוס הפורמלי של הזיקה למדינה ...  אל הספר
כרמל