בין גיוס לפיוס החברה האזרחית בישראל

יעל ישי בין גיוס לפיוס החברה האזרחית בישראל H / MHWl ru 1 n בעריכת גבי שפר הסדרה תמונת rwpan nuc לבחון את מצבה העכשווי של יעוראל ואת בעיותיה בתחומים שונים , ולהעריך את כיווני התפתחותה .  אל הספר
כרמל