השיבו לנו את הילדות התלוש כילד

השיבו לנו את הילדות התלוש כילד א . הולדתה של דמות התלוש שנות השמונים והתשעים של המאה התשע עשרה היו פרק מעבר בתולדותיה של הספרות העברית בין תקופת ההשכלה בת מאה השנים לבין מה שכינה לימים שמעון הלקין בשם 'תקופת התחייה והתהייה ' . ' בשנים האלו ירדו מעל במת הספרות היוצרים המרכזיים של הסיפורת והשירה המשכילית ( פרץ סמולנסקין , י"ל גורדון , ראובן אשר ברודס , ( ועמם נעלמו בהדרגה הדגמים התימטיים , הפואטיים והאידיאולוגיים שהעמידו ביצירותיהם . אחד השינויים הבולטים שהתרחשו במסגרת התהליך הזה היה החילוף של דמות הגיבור הטיפוסי . בספרות ההשכלה בלטה מאוד , הן בפרוזה הבדיונית והאוטוביוגרפית והן בשירה האפית , דמותו של המשכיל הצעיר והנלהב , המאמין בלא סייג ברעיונותיו ומנהל מאבק הרואי על הגשמתם כנגד העדה המסורתית המתנכלת . לקראת סוף המאה התשע עשרה , עם התמוטטות ודאויותיה של תנועת ההשכלה , ובעקבות הזעזועים החברתיים , הכלכליים , הפוליטיים והרוחניים העצומים שפקדו את יהודי מזרח אירופה , נעשתה הדמות הזאת בלתי רלוונטית . במקומה הופיעה בהדרגה דמות טיפוסית אחרת , שנעשתה תוך זמן קצר לסימן ההיכר המובהק ביותר של ספרות...  אל הספר
כרמל