פרק ראשון מהפכת התנ"ך במאה התשע־עשרה: החזרה אל התנ"ך ואל תקופת המקרא

פרק ראשון מהפכת התנ"ך במאה התשע עשרה : החזרה אל התנ"ך ואל תקופת המקרא עמודי עולמים ספרי לןךשנו כל T בית ישךאל בעז הם " תמכו ספרי חסין יה , ' מגני נפ * טנו , לא נפל בית יעקב 7 * ו בס נסמכו עמדו , החזיקו עמודי שמים , עמוךי אור הם , מידם קךנים . אברהם דב ( אד"ס ) הכהן לבנזון , באורים חדשים , חלק ראשון ( וילנה , תרי"ח ( 1818 / עמ' MX ותכלית למור לש '' הק תסתעף לתועליות רבות [ ... 1 ואולם הגדולה שבהן היא להבין על ידה הכ"ד ספרים הכתובים בה , אשר מצווים עליהם אנחנו עם ישרון בכלל , ובפרט המכונה בשם תלמיד חכם , מההכרח לו שיהיו הכ"ד ספרים שגורים וערוכים על שפתיו . יצחק בער לוינזון ( ריב"ל , ( תעודה גישראל ( וילנה , תקפ"ח ( 1828 / שער ראשון , פרק א פעם אחת , אחר ויכוח ארוך כדבר הגלות , ארץ ישראל והאידישיסמוס , אמרתי לביאליק : - אתה יודע , מה ההבדל בינינו - ? אני אנסה להסביר אותו במשל : אילו היה נמצא כיום איזה הדריינוס קיסר , שהיה גוזר גזירה קשה להשמיד ולאבד או את התנ"ך או את התלמוד , היית אתה בוכה על השמדת התנ"ך ובוחר משתי הרעות הגדולות , שיישאר התלמוד , ואני הייתי בוכה על השמדת התלמוד ובוחר משת...  אל הספר
עם עובד