? הגליל המערבי . 1 עכו < .... ? .. ? .. _ iSS- *•• at" מצרים סוריה אצבע הגליל יל ; ::: !? ים המלח  אל הספר
עם עובד