מפות

מפות מפה מספר : 1 תכנית החלוקה של האומות המאוחדות , נובמבר . 1947 מפה מספר : 2 ישובים ערבים שננטשו ב , 1949-1948 תאריך הנטישה והגורמים העיקריים לה ) . הערה : לא נכללו במפה כתריסר ישובים מאוד קטנים , ישובי לוויין וכן שבטי בדואים או חמולות קטנות . ( מפה מספר : 3 ישובים יהודים שנוסדו ב ) . 1949-1948 הערה : כמה מן היישובים שהוקמו ב 1949- ) 948 פורקו לאחר מכן או נעזבו . אחרים שינו את שמותיהם . אחרים העתיקו לימים את מקום מושבם לאתרים סמוכים . ( מקראה למפה מספר 2 אותיות הצופן הבאות מציינות את הגורמים העיקריים לנטישה : ג - גירוש על ידי כוחות צבא יהודים . נ - נטישה על פי הוראות של גורמים ערבים . פ - פחד מפני התקפה יהודית או היקלעות לשדה המערכה . צ - מיתקפה צבאית על היישוב על ידי כוחות צבא יהודיים . ש - מערכת הפצת שמועות של ההגנה / צה"ל ( כלומר מלחמה פסיכולוגית שתכליתה להניע את הערבים להתפנות . ( ה - השפעת נפילתו של ישוב שכן או היציאה ממנו . האבחנות בין הגורמים ה , פ ו צ אינן חד משמעיות . לעתים קשה מאוד להבדיל בין מנוסת כפריים בשל דיווחים על נפילת ישוב שכן או מנוסה ממנו , או בשל פחד שנפל עליה...  אל הספר
עם עובד