ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה מקורות ראשוניים ארגיון דוד גן-נוריון ( שדד . בוקר . ( הארכיון הציוני המרכזי ( ירושלים ) - ובו , בין השאר , מסמכי המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית , פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הסוכנות ודירקטריון הקרן הקיימת לישראל , מסמכי אליעזר גרנות ( גרנובסקי , ( כתב יד יומני יוסף ויץ . ארכיון השומר הצעיר ( גבעת חביבה ) - ובו , בין השאר , מסמכי מוסדות מפ"ם , הקיבוץ הארצי , אהרן כהן , מאיר יערי , ברוך רבינוב . ארכיון איחוד הקבוצות והקיבוצים ( קיבוץ חולדה . ( ארכיון ההסתדרות ( תל אביב , בית הוועד הפועל ) - פרוטוקולים של ישיבות הוועד הפועל של ההסתדרות . גנזך המרינה ( ירושלים ) - ובו בין השאר , מסמכי משרד ראש הממשלה , משרד החוץ , משרד החקלאות , המשרד לענייני מיעוטים , משרד האוצר ומשרד המשפטים . מכון ז'בוטיגסקי ( תל אביב ) - מסמכי האצ"ל והלח"י . ארכיון הקיבוץ המאוחד ( אפעל ) ובו , בין השאר , מסמכי מוסדות הקיבוץ המאוחד והתנועה לאחדות העבודה , מסמכי אהרן ציזלינג , ישראל גלילי ומטה הפלמ"ח . ארכיון העבודה ( תל אביב , מכון לבון . ( ארכיון תנועת העבודה ( בית ברל . ( ארכיונים של עיריות וקיבוצים - חי...  אל הספר
עם עובד