מפ"ם

במוסדות המפלגה לפני תום הקרבות . מעט מאוד חברי מפלגה , אם בכלל , הלכו בעקבותיו של יצחק אווירא , מקיבוץ אשדות יעקב , שהתפטר מחברותו במםא"י בעיקר על רקע עמדת המפלגה בנושא הערבי . גם הוא שלל את החזרת הפליטים , אר כתב : "אין אני משלים עם דרכה של המפלגה הממעטת לפעול לקיום קשרים עם הערבים ... אני תובע ממדינתנו את הזכויות האלמנטריות לגר החי בתוכנו . מגמה זו נראית לי רפויה מדי במפא"י " . " מפ"ם מפלגת הפועלים המאוחדת - מפ"ם - קמה בינואר , 1948 עם איחודן של המפלגה המרקסיסטית השומר הצעיר והמפלגה הסוציאליסטית אחדות העבודה-פועלי ציון . השומר הצעיר , ששאב את כוחו בעיקר מקיבוצי תנועת הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר , תמך בעבר בהקמת מדינה דו לאומית יהודית ערבית בארץ ישראל . אד לאחר תום מלחמת העולם השנייה , השלים בהדרגה עם הכורח של חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית בחלק מארץ ישראל . תנועת השומר הצעיר ציפתה שאותה מדינה יהודית תהיה קשורה בקשרי כלכלה אמיצים עם שכנתה הערבית ויחדיו יעמדו מול נסיונות החדירה של ה"אימפריאליזם" לאזור . אחדות העבודה , מצדה , תמכה תמיד בהקמת מדינה יהודית בכל שטחי ארץ ישראל , שבה רוב יהודי ח...  אל הספר
עם עובד