נספח ב' ראשית קליטתם של הפליטים הפלסטינים במדינות ערב 1949-1948

נספחב ' ראשית קליטתם של הפליטים הפלסטינים במדינות ערב 1949-1948 הגל הראשון של הגולים הפלסטינים , שיצאו את הארץ בין דצמבר 1947 ומרס , 1948 מנה רבבות אחדות , רובם בני המעמד הבינוני והאמיד מן הערים יפו , חיפה וירושלים , בהם שהחזיקו בתים גם בביירות , ברבת עמון או בשכם , והעדיפו להימצא במקום מבטחים כל עוד הסכסוך המזוין נמצא בעיצומו . רובם לא עזבו מחמת פקודה , לחץ מכוון או נצחון יהודי . מעשי האיבה בחיפה וביפו היו מועטים יחסית בחודשי המלחמה הראשונים , והיציאה לגלות לא היתה ברוב המקרים מנוסה ממצב בלתי נסבל . רק מועטים מבין הגולים שיערו בנפשם , כי יציאתם תהפוך אותם לפליטים וכי עריהם , בתיהם ואדמותיהם . ייכבשו בידי היהודים ויעברו לידיהם לצמיתות . הרוב ציפו ככל הנראה , כי במוקדם או במאוחר יתערבו צבאות מדינות ערב , יכריעו את כוחות ה"הגנה" עד מהרה , ישימו קץ למדינה היהודית ההולכת ומתהווה ויאפשרו להם לשוב אל בתיהם ואל נכסיהם . גל ראשון זה של פליטים נקלט ללא קשיים מיוחדים בצידון ובביירות , ברמאללה ובשכם , ברבת עמון , בקאהיר ובאלכסנדריה . מספר הגולים הכולל היה קטן יחסית , יציאתם התפרדה על פני חודשים ...  אל הספר
עם עובד