דברי סיכום

דברי סיכום בעיית הפליטים הפלסטינים היא יציר של מלחמה , ולא פרי תכנון מוקדם יהודי או ערבי . בעיקרה היא תוצר לוואי של פחדי הערבים והיהודים ושל הלוחמה הממושכת והמרה , שאיפיינה את המלחמה הראשונה בין שני העמים ; בחלקה היא תוצאה של מעשים מכוונים , שלא לומר זדונים , של מפקדי צבא ופוליטיקאים יהודים ; ובחלקה הקטן יותר אחראים להיווצרותה גם קציני צבא ופוליטיקאים ערבים , הן במעשים והן בהימנעות ממעשים . כמה וכמה גורמים חברו יחד והביאו לכר , שכמעט לא היה מנוס מהיווצרותה של בעיית הפליטים : קיומן של אוכלוסיות ערביות ויהודיות מעורבות באזורים שונים של ארץ ישראל ; ההיסטוריה של האיבה בין שתי האוכלוסיות , מאז ; 1917 התנגדותם של 1 ני הצדדים לכינונה של מדינה דו לאומית והתנגדות הערבים לחלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות ; המלחמה על לידתה של מדינת ישראל ועל קיומה ; החולשה הבסיסית העמוקה של החברה הערבית הפלסטינית ; עומק השנאה הערבית כלפי הישוב היהודי וחששם של הערבים מפני הצפוי להם תחת שלטון יהודי ; פחדו של הישוב היהודי מפני הצפוי לו במקרה של נצחון הערבים , וחרדתו לגורל המדינה היהודית אם זו תכיל בתוכה מיעוט ערבי גדול מ...  אל הספר
עם עובד