ועדת הפיוס לארץ־ישראל וסיבוב השיחות השני בוועידת לוזאן: "הצעת ה־100,000" וכשלון השיחות

רויות ! להסכים לקלוט את כל " 300 , 000 " הערבים יושבי רצועת עזה תמורת קבלת הרצועה עצמה , אך ללא שום ויתור טריטוריאלי ; או להסכים לקליטת חלק בלבד מיושבי הרצועה ולתת פיצוי טריטוריאלי . שתי האפשרויות לא קסמו לשרת ולכן סבר , כי הדרך הטובה ביותר היא אולי השארת המצב כמות שהוא . התכנית נדונה מחדש בחודש יולי בין פקידים אמריקנים וישראלים . היו אלה דיונים ללא שום תכלית , שהרי התכנית מתה מרגע שהמצרים הטילו עליה וטו , ולא נותרה אלא התגוששות דמה . בשבועות הבאים עתידים היו האמריקנים , בפגישותיהם עם פקידים מצרים , להזכיר מפעם לפעם את התכנית , אך המצרים לא סרו מהתנגדותם כהוא זה . תכנית עזה תמה לגווע . ועדת הפיוס לארץ ישראל וסיבוב השיחות השני בוועידת ל ו זא ן : " הצעת ה " 1 , 000 וכשלון השיחות בפגישה עם אתרידג' בלוזאן , שנערכה בסוף מאי , חזר איתן והודיע על נכונותה של ישראל לספח את רצועת עזה ולקלוט את תושביה . אתרידג' השיב , כי עדיין לא הובהר לוועדת הפיוס , מה מספר הפליטים שישראל תסכים לקבל " , אם לא תקבל את רצועת עזה " . " מאז סתיו 1948 רמזה ישראל כמה וכמה פעמים בשיחות פרטיות , כי ייתכן שתהיה מוכנה ל...  אל הספר
עם עובד