פרשת־ביניים: תכנית עזה

החוץ שלנו . " קולק הפציר בתל אביב לנקוט "עמדה חיובית , " בהתכוונו לכך שהיא תודיע על הסכמתה להחזרת מספר מוגבל של פליטים . הבעיה היתה למצוא ויתור ( או "מחווה ( " שיקוומו יגרום נזק מועט ככל האפשר לישראל , אך בה בעת יהיה בו כדי להסיר ממנה את הלחץ של ארצות הברית ושל ועדת הפיוס , או לפחות להחלישו ולהעביר את הכדור למגרש הערבי . כד נולדה " הצעת ה . " 100 , 000 פרשת ביניים : תכנית עזה אך עוד לפני שהגישה ישראל את "הצעת ה , " 100 , 000 צץ ועלה פתרון אפשרי אחר , שעתיד היה למקד אליו מאמצים דיפלומטיים במשך חודשים " . תכנית עזה" יכולה להיחשב חזיון תעתועים על רקע המציאות של אמצע . 1949 אף על פי כן עוררה עניין רב אצל מדינאים ודיפלומטים בוושינגטון , ובמידה מסוימת , אם כי פחותה בהרבה , גם בתל אביב ובלונדון , והפיחה תקווה כי הנה הנה נמצא פתרון גואל לבעיה המטרידה . במקורה גרסה התכנית , אם לסכמה בקיצור , כי רצועת עזהאותה רצועת חוף בדרום ארץ ישראל , שבה ישב הצבא המצרי מאז מאי - 1948 תועבר לריבונות ישראלית על כל אוכלוסייתה הגדולה של תושבים מקומיים ופליטים . הגשמתה היתה מזכה את ישראל בנכס אסטרטגי ובעת ובעו...  אל הספר
עם עובד