אזור הגבול עם שטחי ארץ־ישראל שהוחזקו בידי עבר הירדן

הממשלה , יהושע " ) ג'וש ( " פלמון , לקח חלק בשכנוע בן גוריון וערביי אשקלון בצורך בהעברה . TpB בכיר במשרד החוץ תיאר בזמן ההעברה את אשר התרחש . " אין זה נכון שיגורשו' ערבים ממג'דל גת ... הנכון הוא כי אנו מעוניינים ביציאת הערבים ממג'דל ועזרנו לפניקה ולמצב הרוח הכללי על ידי תעמולת לחש , אך שום צעדים אחרים לא ננקטו . לא הוצאו שום ערבים ממג'דל בכוח ... כל ההעברה מתנהלת בסדר ובצורה מאורגנת . הערבים מורשים למכור את מטלטליהם , ואף פורטים להם את כספם הישראלי לכסף פלסטיני בשער של לירה ללירה ( שהוא גבוה משער השוק . ( הם מובלים במכוניות משא לגבול ומשם עוברים לעזה " ... הפקיד הוסיף שרצונם של ערביי אשקלון לעבור לעזה נובע גם מ"תעמולת המלחמה המצרית המעוררת אצלם חשש רציני לסבוב שני" וגם מהשאיפה ל"אחוד משפחות" עם קרוביהם שכבר נמצאים בעזה . יציאת ערביי אשקלון לעזה הושלמה ברובה עד אוקטובר . 1950 כמה מאות מתושבי העיר בחרו לעבור לירדן ; מספר קטן עבר לרמלה . אל מג'דל שבה והיתד , לאשקלון . אזור הגבול עם שטחי ארץ ישראל שהוחזקו בידי עבר הירדן רק ערבים מעטים נותרו בצד הישראלי של קווי שביתת הנשק , שהפרידו בין מדינ...  אל הספר
עם עובד