פרק שמיני פינוי אזורי הגבול: גירושים והעברת אוכלוסין, נובמבר 1948 עד יולי 1949

פרק שמיני פינוי אזורי הגבול : גירושים והעברת אוכלוסין , נובמבר 1948 עד יולי 1949 בשבועות ובחודשים הראשונים לאחר תום הקרבות בצפון הארץ , במרכזה ובדרומה פעלו השלטונות הצבאיים והמדיניים של ישראל לפינוי כפרים ומאהלים ערביים מאזורי הגבול החדשים . מדיניות זו שהבשילה באופן אקראי ובהתאם לנסיבות , לא הונהגה בעקיבות . מניעיה היו צבאיים בעיקרם ! הגבולות החדשים היו ארוכים ותדירים ולידם נמצאו אך ישובים יהודיים ספורים , אם בכלל . היה חשש שהכפרים הערביים לאורך הגבולות יוכלו לשמש תחנות דרך ובסיסים למסתננים , למרגלים ולפלאחים שיבקשו לחזור לכפריהם . ובמקרה של התחדשות המלחמה ייעזרו בהם צבאות ערב הפולשים , מה גם שחלק מן הכפרים , כגון פלוג'ה ועיראק אל 8 נשיה בדרום , שכנו בצדם של נתיבים אסטרטגיים . אד בצד השיקולים הצבאיים - הצורך האסטרטגי באזורי ספר ריקים מערבים - פעלו כאן גם גורמים נוספים : הרצון לצמצם ככל האפשר את מספר הערבים שייוותרו במדינת ישראל והצורך בפתרונות שיכון לעולים חדשים , שהכפרים הריקים מתושביהם עשויים היו לספק . היוזמה למדיניות זו באה מצד צה"ל , אבל ברוב המקרים קיבלה בדיעבד את ברכת הרשויות ה...  אל הספר
עם עובד