סיכום

באופן חריף . אין לגרש אוכלוסייה ערבית ממקומה אלא באשור מיוחד מהמטה הקרבי של החזית . " הנספח הורה למפקדי חטיבות ומחוזות להוציא "פקודות מיוחדות" לכל היחידות הנוגעות בדבר . כל מפקדי הגדודים נצטוו לחתום על טופס מיוחד " , המאשר שקבלו את הפקודות הנ"ל וינהגו לפיהן . " מפקדי החטיבות והמחוזות נצטוו להגיב בפומבי ובמלוא חומרת הדין על כל הפרה של הוראות אלה . הוראות דומות הגיעו במרוצת החורף לכל היחידות הגדולות של צה"ל . סיכום " מבצע יואב" ו"מבצע חירם" נועדו בעיקרם להשמיד את צבאות האויב-הצבא המצרי בדרום וחטיבות הירמוק ( צבא השחרור הערבי ) של קאוקג'י בגליל - ולהרחיב את גבולותיה של מדינת ישראל , כדי להעניק לה עומק אסטרטגי רב יותר ולהרחיק צבאות עוינים מריכוזי האוכלוסייה היהודית . בפקודות המבצע לא נאמר דבר-כפי שגם במתקפותיו הקודמות של צה"ל , כמעט כולן , לא נאמר דבר בקשר ליחס שיש לנקוט כלפי האוכלוסייה הערבית . הדעת נותנת שהמפקדים הבכירים בשתי החזיתות חזו מראש את האפשרות הסבירה שתתרחש שוב מנוסה ערבית גדולה וספונטנית . מטות המבצעים , בצפון כמו בדרום , נמנעו מלהורות על גירושה של האוכלוסייה הערבית , אד מפקדי...  אל הספר
עם עובד