חזית הדרום

חזית הדרום על "מבצע יואב" פיקד יגאל אלון , מפקד חזית הדרום , אשר בכל מבצעיו הקודמים לא הותיר אוכלוסייה ערבית באזורים שכבש : כך ב"מבצע יפתח" באביב , 1948 וכר גם ב"מבצע דני" ביולי . הוא לא פירסם שום פקודה רשמית בכתב , לא לקראת "מבצע יואב" ולא במהלכו , הקוראת לגרש את התושבים הערבים שחייליו ייתקלו בהם , אד אפשר מאוד שהביע את משאלותיו בשיחות פנים אל פנים שניהל עם קציניו ערב הקרבות . ייתכן גם שאפילו לא היה צורך ברמזים מסוג זה : יש לשער שקציניו של אלון ידעו היטב את רצון מפקדם . עוד לפני פתיחת הקרבות פקותה בקרב האוכלוסייה הערבית בשטחים שעתידים היו להיכבש ב"מבצע יואב" אווירה של עצבנות ורפיון רוח . רוב התושבים באזור היו מוסלמים . בערים איסדוד , אל מג'דל וחמאמה נמצאו ריכוזים גדולים למדי של פליטים , שנמלטו אליהן מאזורים צפוניים יותר עוד באביב ובקיץ . הן הפליטים והן המקומיים היו נתונים מאז מאי תחת שלטון צבאי של המצרים , שלא נהג בהם בעדינות יתרה . בעיני רבים מן התושבים המקומיים הוחזקו החיילים המצרים לא כמושיעים , כי אם ככובשים זרים . הם סבלו ממחסור כמעט תמידי באספקה ולא מיהרו לנדב ממנה לתושבים , שש...  אל הספר
עם עובד