חזית המרכז

יות ולהשיב את חיי העיר לתקנם מוקדם ככל האפשר . בשובו לתל אביב ביקש השר מעמיתיו למנות שופט בעיר , לחדש את פעילות העירייה ושירותי הדואר ולנקוט אמצעים נגד התפשטות זיהומים ומגפות . שיטרית אמר לחברי הממשלה , כי "יש לתת הוראות חמורות לצבא , שינהג בסדר ובהגינות כלפי התושבים בעיר , מפאת הערך המדיני הרב שיש לעיר זו בעיני העולם . " ב 15 וב 16 ביולי ניסו כמה מתושבי נצרת להימלט מן העיר , אלא שיציאתם נחסמה על ידי הלוחמים של צבא השחרור הערבי , אשר חשש בוודאי מבהלה המונית שתערער את יכולת העמידה של העיר . בכל זאת נמלטו מן העיר ביום הכיבוש מאות ואולי אף אלפים , ועל כך כתב שיטרית ו "התעמולה הערבית הכוזבת והמסו לפת היתה בעוכריהם , וגרמה לבריחת תושבים מבוהלת . הם הפיצו ידיעות על מעשי זנעה של היהודים , הקוטעים ידים בגרזנים , שוברים רגלים ואונסים נשים , וכוי . " השמועות סיפרו , כי כד ינהגו היהודים גם ב"תושבים נכנעים . " כ 200 מאנשי החמולה של םאהום נמלטו ללבנון , לדברי שיטרית " , בעקר מפחד אונס הנשים . " לימים דיווח סולץ , כי רוב הבורחים היו משתפי פעולה עם קאוקג'י . נפילתם של נצרת ושל כפרי הלוויין הגדו...  אל הספר
עם עובד