קליטת העולים החדשים וישובם, 1948 וראשית 1949

על- ידי הוועדה ואחר כך גם על ידי הממשלה , ומרביתם נמנו עם מאה הישובים ויותר שהוקמו במהלד . 1949 י" קליטת העולים החדשים וישוב ם , 1948 וראשית 1949 כמעט כל הישובים שהוקמו במרוצת שנת 1948 נוסדו על ידי קבוצות של חלוצים צעירים , חברי תנועות נוער סוציאליסטיות בארץ והתנועות המקבילות להן בגולה . רבים מהם , כגון קיבוצי הםלמ"ח בפרוזדור ירושלים וקיבוץ יפתח בגליל העליון , יושבו על ידי גרעינים של תנועות נוער במהלך שירותם בצבא או עם שחרורם . כמעט כל הישובים שנוסדו היו קיבוצים . כמעט כולם קמו מחוץ לתחום השטח הבנוי של כפרים ערביים נטושים , אם כי חלק ניכר מהם-על אדמות בבעלות ערבית . התמונה לגבי הישובים שהוקמו ב 1949 היתה שונה בתכלית . גם בהם היו קיבוצים , אבל רובם היו מושבים . משאבי כוח האדם של הישוב הוותיק , שהסכינו להתיישבות חלוצית , מוצו כמעט כליל עקב משימות ההתיישבות ב , 1948 אבדות המלחמה והיזקקותו של מנגנון המדינה לפקידות בעלת רמה נאותה . המתיישבים של שנת 1949 היו רובם עולים חדשים , שהחלו לזרום לארץ בזרם גואה  אל הספר
עם עובד