האדמות הנטושות, 1948-9, הפקעה והקצאה

פליטי עמך ( ... ) רוויי צער ייסורים כשהם מוצאים סוף סוף קורת גג לעצמם ( ... ) הרי זו היתה [ הסיבה ל ] מלחמתנו . " דברים ברוח זו השמיע גם שר האוצר , קפלן , בראשית נובמבר , בהתייחסו לשמועות על הרס כפרים ערביים בעקבות כיבוש הגליל העליון המרכזי בידי צה"ל י "יש לנצל כל אפשרות של איכסון [ עולים ] וצריכה להינתן הוראה כללית לצבא לא להרוס בתים ללא סיבה . " עוד אמר קפלן , כי כבר עתה מתגוררים כ 20 , 000 עולים במחנות אוהלים . הריסתם של אתרים ערביים נטושים נמשכה גם בסוף , 1948 במרוצת שנת 1949 ואפילו בראשית שנות החמישים ; על פי רוב היו אלד . כפרים שכבר היו ממילא חרבים למחצה ולפיכך לא היו ראויים לשיקום . בינתיים הוסר כליל האיום של שיבת הערבים שיצאו את הארץ , ומטרת ההריסה היתה עתה לפנות שטחים להת יישבות יהודית או לעיבוד חקלאי בידי יהודים , ולאו דווקא לחסום אפשרויות של שיבה . קשה לאמוד את ממדי ההריסה בשנת 1948 ובראשית שנת . 1949 לא ידוע כמה מתור 370 הכפרים הערביים נהרסו כליל , כמה נהרסו בחלקם הגדול ובכמה מהם היה ההרס מועט בלבד . בה במידה אי אפשר לקבוע , איזה חלק מן ההרס יש לזקוף לנימו קים צבאיים צר...  אל הספר
עם עובד