הריסתם של הכפרים הערביים

הריסתם של הכפרים הערביים במהלך המלחמה בשנים , 1949-1948 וכן בחודשים שלאחר גמר המלחמה התרוקנו כ 370 כפרים וערים ערביים מיושביהם . עד אמצע 1949 כבר היו מרבית הישובים האלה הרוסים לגמרי או  אל הספר
עם עובד