פרק חמישי חסימת השיבה

פרק חמישי חסימת השיבה שורה של תהליכים שאירעו בשנת 1948 ובמחצית הראשונה של שנת 1949 שינו כליל את פניה של ארץ ישראל , מן הבחינה הפיסית כמו גם מן הבחינה הדמוגרפית ? הכפרים הערביים הנטושים הלכו ונהרסו ; שטחים חקלאיים ערביים - או שנשמו או שיהודים החלו לעבדם ו ישובים יהודיים חדשים קמו על האדמות הנטושות ועולים חדשים יושבו בהם ; יהודים גם נכנסו לבתים הנטושים בכפרים ובערים . תהליכים אלה הביאו לידי כך שאפשרות שיבתם של הפליטים הלכה ונעשתה פחות ופחות ממשית , עד אשר במחצית 1949 נהיתה בלתי מתקבלת על הדעת לחלוטין , שכן תהליכים אלה הבטיחו שלפליטים לא יהיה לאן ואל מה לחזור . אותם תהליכים התפתחו כאילו מאליהם , כחלק בלתי נפרד מהתנגשותה ומביצורה של מדינת ישראל במהלך המלחמה . הם לא כוונו-לפחות לא בתחילה-רק ( או בעיקר ) לחסימת אפשרות שיבתם של הפליטים . המניע הראשוני להתפתחותם היו הצרכים הבסיסיים של המדינה החדשה . תהליכים מסוימים , כגון החרבתם של כפרים והקמתם של ישובים עבריים לאורך הגבולות , הוכתבו לפחות בחלקם על ידי צרכים צבאיים . אחרים נבעו מצרכים כלכליים , כגון היזקקותם של קיבוצים לקרקעות נוספות , הביקוש ...  אל הספר
עם עובד