השרון

איימו אנשי האצ"ל להרוג אותם . גם איום זה לא הועיל וקציני האצ"ל ערכו "משפט שדה ( ... ) ודנו את השבעה למוות , " ולבסוף הוציאו אותם להורג . השרון באפריל ובמאי הושלמה יציאת הערבים מבתיהם וכפריהם בשרון , לאחר שרוב האוכלוסייה באזור זה עזבה כבר בחודשים שלפני כן . רק הכפרים אל טירה , עין ע'זאל , ג'בה ואיגוים בחוף הכרמל , מדרום לחיפה , נשארו מיושבים . הסיבות ליציאה באפריל ובמאי היו פעולות של האצ"ל , תחושת הבידוד הגוברת של הכפריים , התקפות של ה"הגנה , " לחץ סמוי והוראות מפורשות של גירוש וכן הלחץ שהפעילו יחידות ערביות לא סדירות על הכפריים . שורת פעולות של האצ"ל היתד . הגורם העיקרי לפינוי הסופי של האזור הסמוך לתל אביב מצד צפון . החשובה בפעולות אלד , היתה חטיפתם של חמישה נכבדים מן הכפר הגדול שיח' מואניס בסוף מרס ; עד אז התנגדו תושביו של כפר חשוב זה לכניסתם של לוחמים ערבים לא סדירים , ואפילו קיימו שיתוף פעולה רופף עם ה"הגנה . " מקור מודיעין של צה"ל קבוע כעבור פחות משלושה חודשים לאחר מכן , כי חטיפה זו הביאה לבריחה משום ש"הערבי למד שלא מספיק לכרות הסכם עם ה'הגנה' ושישנם 'יהודים אחרים' [ זאת אומרת , פ...  אל הספר
עם עובד