האזורים הכפריים

כי בעניין זה קיימת הוראת קבע של מטכ"ל צה"ל , מ 6 ביולי . " ההוראות הן שאין לעקור תושבים ממקומותיהם בלי פקודה בכתב מאת שר הבטחון [ כלומר , בן גוריון . " [ שיטרית כתב , כי לדעתו , " כל זמן ששר הבטחון לא קבע עמדה החלטית ונתן פקודה בכתב , אסור לשלטונות הצבא במקום לפנות עיר שלמה ולגרום סבל , נדודים וטלטולים לנשים , זקנים וטף . " מכאן שאין לגרש את תושבי עכו . הוא הוסיף , כי "אין יפו יכולה לשמש מרכז לקבוץ גלויות של ערבים ; " זאת ועוד ! המשרד לענייני מיעוטים לא יוכל לדאוג לקיומם , ואחרון אחרון : בתיה הריקים של יפו דרושים לישובם מחדש של יהודים . לשם גיבוי ביקש שיטרית את תמיכתו של שר האוצר , אליעזר קפלן , בהתנגדותו לגירוש . ואמנם קפלן סמך את ידו על העמדה של שיטרית והביע את דעתו , כי ההצעה לעקור את תושבי עכו ולהעבירם ליפו "תמוהה בעיני . " הרעיון בדבר העברת תושבי עכו נפל . בגלל עמדתו של שיטרית לא יכול צה"ל לגרשם מעבר לגבול או להעבירם ליפו בלי הוראה בכתב של בן גוריון - ובן גוריון נזהר מאוד בשנת 1948 שלא להוציא הוראות כאלה בכתב . כן יש להביא בחשבון את הקשיים שהיו כרוכים בקליטתם של עוד 6 , 000-5 , 0...  אל הספר
עם עובד