פרק שלישי הגל השני: היציאה ההמונית בין אפריל ליוני 1948

פר ק שלישי הגל השני : היציאה ההמונית בין אפריל ליוני 1948 בסוף חודש מרס 1948 שררה בישוב היהודי אווירה של ציפייה קודרת לבאות . מכל הבחינות כמעט היתד . בו תחושה של מי שגבו אל הקיר ' מבחינה פוליטית , נראה היה שארצות הברית חוזרת בה מתמיכתה הקודמת בתכנית החלוקה ובהקמתה של מדינה יהודית , ועתה החלה לפעול למען "משטר נאמנות" - כלומר , המשך השליטה של המעצמות הגדולות-בארץ ישראל , שיפון אחרי 15 במאי . מבחינה צבאית הלכה והתהדקה עניבת החנק שהטילו הערבים על התחבורה היהודית בכבישים ועל הערים היהודיות , ונשקף איום של ממש לישובים כפריים מבודדים . ליד מרבית הישובים היהודיים שכנו ישובים ערביים ו כפרים וערים ערביים ישבו לאורך מרבית הכבישים שקישרו בין הישובים היהודיים ו והיו גושים של ישובים יהודיים שארבה להם סכנה חמורה במיוחד . כך , למשל , אפשר היה להגיע לישובים באצבע הגליל רק בכביש שעבר בעמק הירדן או בכביש שיצא מנהריה מערבה אל הגליל העליון , ועל שניהם חלשו כפרים ערביים . באופן דומה היו נחריה וקיבוצי הגליל המערבי מנותקים מחיפה - על ידי עכו ושרשרת של כפרים ערביים . לחיפה עצמה לא היה אפשר להגיע מתל אביב בכביש...  אל הספר
עם עובד