הבריחה מישובים כפריים באזורים אחרים בין דצמבר 1947 למרס 1948

סדירים . בכפרים אחרים נמלטו התושבים , לאחר שחיל המצב של הכוחות הלא סדירים עזב את הכפר או נסוג ממנו . הבריחה מישובים כפריים באזורים אחרים בין דצמבר 1947 למרס 1948 " ישנה נטיה אצל שכנינו ( ... ) לעזוב את ישוביהם , " כתב מנהל מחלקת הקרקעות של הקק"ל , יוסף ויץ , ב 31 במרס לראש הקק"ל , אברהם גרנו בסקי ( גרנו ת . ( ויץ , שכתב דברים אלה לאחר שסייר בצפון הארץ , התייחס בדבריו לתושבי הכפר אל קומי שמצפון לעמק יזרעאל , שתושביו יצאו במאורגן ב 26 במרס , כשהם מובלים על ידי משאיות של הצבא הבריטי . ויץ עצמו , שהיה ממונה על רכישת הקרקעות של הישוב ואחראי במידה רבה להקמתם של ישובים חדשים , תרם לא מעט להגברתה של "נטייה" זו ולהפצתה . מיד לאחר תחילת פעולות האיבה הביו ויץ שלנוכח הנסיבות הבשילו התנאים ל"יהוד" של קרקעות רבות , שנרכשו בזמנן על ידי מוסדות יהודיים ( הקק"ל ופיק"א , ( אלא שעד כה ישבו בהן איכרים ערבים בתנאי חכירה . בימי  אל הספר
עם עובד