מאמצי שלום יהודיים וערביים בין דצמבר 1947 למרס 1948

מאמצי שלום יהודיים וערביים בין דצמבר 1947 למרס 1948 בד בבד עם מדיניות ה"הגנה" בחודשי הסכסוך הראשונים שביקשה לצמצם את היקף מעגל האלימות , ניסו גופים שונים בישוב היהודי , ובהם האגף הערבי של המחלקה המדינית של הסוכנות , המחלקה לפועל הערבי בהסתדרות , מפ"ם ורשויות יהודיות מקומיות אחדות , וכן מנהיגים ערבים בערים ובכפרים , להשכין שלום או לפחות לקיים הפסקת אש באזורים רבים של הארץ . יחסי שכנות טובים בין ישובים יהודיים וערביים התקיימו לאורך ימים בעיקר בעמק חפר , באזור חדרה , במחצית הצפונית של מישור החוף ובאזור שממזרח לו , לרגלי האשדות המערביות של השומרון הצפוני . פקידים בכירים בישוב ובראשם דנין ופלמון עשו גם מאמצים לקיים יחסים של שלום בין הישוב ובין כפרים ערביים ושבטי בדווים בשרון הדרומי , מצפון לתל אביב , ומאמצים דומים עשו פקידי ההסתדרות באזור ירושלים . בספטמבר , 1947 כאשר ענני המלחמה החלו מתקדרים בשמיה של ארץ ישראל , יזמו כמה כפרים ערביים למרגלות השומרון " פגישת שלום" גדולה עם שכניהם היהודים . בפגישה זו השתתפו כ 70 מנהיגים ערבים מקומיים - בהם המוח'תארים של הכפרים ואדי ערה וערערה ושל שבט הטורק...  אל הספר
עם עובד