האזור הכפרי

האזור הכפרי מרבית האוכלוסייה הערבית בכפרים היתה אוכלוסייה פרימיטיבית , וכך גם שיטות העיבוד החקלאיות . בכל זאת ניכרו בה ניצנים של חידוש ומודרניזציה , אם בעידוד הבריטים ואם בהשפעת הישובים החקלאיים הסמוכים של היהודים , במיוחד במישור החוף . ב 1922 הקיפו הפרדסים הערביים כ 22 , 000 דונם , וב 1940 הגיע שטחם ל , 140 , 000 ויבוליהם נועדו בעיקר ליצוא . גידול מרשים היה גם בשטח המטעים ( תפוחי עץ , זיתים ועוד ) / מ 320 , 000 דונם ב 1931 ל 832 , 000 דונם ב , 1942 אך אלה , כמו רוב תוצרתם החקלאית של הערבים , הוסיפו לשמש בעיקר לצריכה מקומית . ב 1947 כמעט לא היו לפלאחים הערבים טרקטורים ורובם חרשו את אדמתם במחרשות עץ פרימיטיביות ; מחזור הזרעים שלהם היה פשוט והם לא נעזרו כמעט בהשקיה ובדשנים . הנהגת הישוב היהודי וראשי המגזר החקלאי היהודי הרבו לדבר בשנות השלושים והארבעים , בדרגות שונות של כנות , על רצונם לסייע בפיתוח החקלאות הערבית כדי להגדיל את היבולים ובאופן זה לאפשר הן לאוכלוסייה הערבית , שגדלה במהירות ( בשל שיעורי ילודה גבוהים , ( והן לאוכ לוסייה היהודית ( שהתרחבה עקב העלייה הגדולה ) לחיות ז...  אל הספר
עם עובד