פרק ראשון הרקע

פרק ראשון הרקע מצוקת היהודים באירופה המזרחית בשנים שלאחר המלחמה וכוח המשיכה של המנהל הבריטי התקין הביאו לארץ גלים חדשים של עולים יהודים . עד מהרה הזדקרה הסתירה בין שתי התחייבויותיה של בריטניה נ לקדם את ההגדרה העצמית של היהודים ולקיים בהבעת את זכויות הערבים בארץ . נראה 31 P בעליל שאין מנוס מהת נגשות בין השאיפות הלאומיות של שני העמים . ה"התעוררות" הלאומית של ערביי ארץ ישראל היתה תהליך אטי , אך מתמיד ורצוף . בשנות העשרים והשלושים קמו בקרב הערבים בארץ שני מחנות פוליטיים עיקריים r המחנה האחד , בראשותה של משפחת חוסייני , חתר לסיום המנדט ולכינונה של מדינה ערבית בארץ ישראל ( תוך הבטחת זכויותיהם האזרחיות והדתיות של היהודים שכבר נמצאו אותה שעה בארץ , אד בכוונה לשים קץ לעלייה נוספת בעתיד . ( המחנה השני , בראשות משפחת נשאשיבי , שנהגו לכנותו "האופוזיציה , " היה מתון יותר והביע , לפחות בשנות השלושים , את נכונותו להגיע לכלל פשרה , אפילו על בסיס של חלוקת ארץ ישראל . אד אנשי המחנה של חוסייני היו על פי רוב הקול השליט בקרב ערביי ארץ ישראל והם הם שניצחו בשנות השלושים במאבק על רכישת לב ההמונים הערבים . בק...  אל הספר
עם עובד